el diccionario inglés - polaco

English - język polski

deforestation polaco:

1. wycinanie lasów wycinanie lasówPolaco palabradeforestation"(wycinanie lasów) ocurre en conjuntos:

zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego
Świat Przyrody - Threats to The Environment
threats to environment and environmental protection
Threats to environment and environmental protection
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego

2. wylesienie wylesieniePolaco palabradeforestation"(wylesienie) ocurre en conjuntos:

Matura Focus 3 Unit 5 - One World (nie wszystkie)
zagrożenia i ochrona środowiska naturalnego
Społeczności i problemy środkowiska naturalnego
TED: Why we should build wooden skyscrapers
Sprawdzian Leksykalny str. 24-25 U2

3. wylesianie wylesianiePolaco palabradeforestation"(wylesianie) ocurre en conjuntos:

Challenges 4 module 6 "Save the Planet"
elementy krajobrazu pogoda i klski żywiołowe probl...
Environmental issues + ecology
7b, smart time 3, bajojajo
świat przyrody cz. II Longman

4. wycinka lasów wycinka lasówPolaco palabradeforestation"(wycinka lasów) ocurre en conjuntos:

angielski-przyroda(matura rozsz)
environmental problems klasa VI
zagrozenia w przyrodzie
Environmental protection
Świat przyrody

5. wycinka lasu wycinka lasuPolaco palabradeforestation"(wycinka lasu) ocurre en conjuntos:

słówka do sprawdzianu #4
unit 1 słówka
unit 1 voices 3
słówka 1 część

6. deforestacja deforestacjaPolaco palabradeforestation"(deforestacja) ocurre en conjuntos:

Krajobraz, Roślinność i Ekologia - Landscape, Plan...
angielski cz 2
Świat przyrody
Świat przyrody

7. wycinanie drzew wycinanie drzewPolaco palabradeforestation"(wycinanie drzew) ocurre en conjuntos:

zagrożenia środowiska i ochrona
Świat przyrody- Longman; chapter 11
10 PLANTS AND FORESTRY - flowers, trees, other pla...
kartkowka stodowisko
Plants and forestry

8. wycinanie lasu wycinanie lasuPolaco palabradeforestation"(wycinanie lasu) ocurre en conjuntos:

LONGMAN MATURA ROZSZERZONA - UNIT 11 ŚWIAT PRZYRODY

9. wycinka drzew wycinka drzewPolaco palabradeforestation"(wycinka drzew) ocurre en conjuntos:

fiszki klasa 6 module 4
Moja pierwsza lekcja
environment- srodowisko