el diccionario inglés - polaco

English - język polski

certain

polaco:

1. pewien


Nie jestem pewny.
Ta zmiana jest pewna
having no doubts that something is true
pewien dodatkowy warunek
w pewnym stopniu


2. pewny


siebie
to jest pewne, że coś tam coś tam
to na pewno
upewnić się, że...
zapewnić


3. niektóre


Niektóre kina mają automaty w których można otrzymać bilety
Przy niektórych kinach są automaty w których można otrzymać bilety


4. określony


Te rośliny żyją tylko w określonym środowisku.
może być określona do zasilania kuchenki elektrycznej w kuchni


5. konkretny
6. ustalona
7. pewny pewien
8. zdefiniowany poniżej
certain en otros diccionarios

alemán
español
francés

palabras relacionadas

neck