el diccionario inglés - polaco

English - język polski

carriage polaco:

1. powóz powóz


Nie ma miejsca na powóz

Polaco palabracarriage"(powóz) ocurre en conjuntos:

Language Review & Skills Round-up Units 1-2
Unit 10 The written word New Matura Solutions
World Explorer 3 Unit 2 OTHER WORDS
New matura success Unit 10 True art
Unit 10 The written word

2. wagon wagon


Some railway companies are unable to say how many locomotives or wagons they have available, or where they are.
Czy ten wagon jedzie do Warszawy?
Ten pociąg ma 15 wagonów.
Szukam piątego wagonu.
Prosimy, aby nie opuszczać wagonu w czasie jazdy pociągu.
Pociąg ma wiele wagonów
Nasze miejsca są w wagonie trzecim.
wagon sypialny, wagon restauracyjny
Jestem w wagonie A, na miejscu 47.

Polaco palabracarriage"(wagon) ocurre en conjuntos:

Podróżowanie i turystyka cz1
08 podróżowanie i turystyka
angielski moduł 3 podstawa
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Tran...
Podróżowanie i turystyka (R)

3. wóz wóz


Mój wóz jest uszkodzony.
No, piękny wóz. Pewnie dałeś za niego majątek?

Polaco palabracarriage"(wóz) ocurre en conjuntos:

141 słowek... Longman unit 7 częśc 2
podrozowanie i turystyka 7 longman rozszerzony;)
dział 7 - "Podróżowanie i turystyka"
LONGMAN Matura rozszerzona - Podróżowanie i turystyka
road travel and driving

4. przewóz przewózPolaco palabracarriage"(przewóz) ocurre en conjuntos:

Legal English - Understanding contracts (6)
transport i podròż
Słowka Unit 5
angielski 02.03.2017
PL my logistics book

5. kareta karetaPolaco palabracarriage"(kareta) ocurre en conjuntos:

How Fast Does it Travel- reading. p. 74-75
4.5. The British and tradition
Vocabulary 8a, kl. 6
angol milion słówek
PI-2 unit 3-4

6. wagon osobowy wagon osobowyPolaco palabracarriage"(wagon osobowy) ocurre en conjuntos:

natural disasters, traffic
5) Race scross London
unit 5 pearson advanced

7. wagon kolejowy wagon kolejowyPolaco palabracarriage"(wagon kolejowy) ocurre en conjuntos:

Speak Out unit 5/2
Środki lokomocji
the fast train

8. laweta laweta