el diccionario inglés - polaco

English - język polski

become polaco:

1. stawać się stawać się


stawać się lepszym/gorszym
stawać się sławnym

Polaco palabrabecome"(stawać się) ocurre en conjuntos:

odmiana czasowników nieregularnych 1
How Fast Does it Travel- reading. p. 74-75
CZASOWNIKI NIEREGULARNE - matura solutions
Słuchanie - człowiek nr 3, 4, 5, 7
słówka z angielskiego maclaz Alfabet B

2. zostać zostać


Pozwól mi zostać.
Musiałem wybierać, czy jechać z nim, czy zostać tu samemu.
Bynajmniej nie wszyscy studenci prawa mogą potem zostać prawnikami.
Plik zapisu stanu gry najprawdopodobniej jest uszkodzony i nie może zostać użyty. Proszę wyjść z gry i uruchomić ją ponownie po usunięciu pliku zapisu.
Po skończeniu szkoły średniej, poszedł na studia, by zostać pastorem, podobnie jak jego ojciec.
Znaleźliśmy błąd w programie, który musi zostać naprawiony, zanim ruszymy dalej.
Chyba się w nim nie zakochałaś?! Nie ma mowy! Nie pogodzę się z tym, by ten facet miał zostać moim szwagrem!
Zamieram tu zostać, póki mi się nie skończą pieniądze.
Następne jest pytanie, czy mamy iść, czy zostać.
Więcej studentów zabiega o przyjęcie na ten uniwersytet niż może zostać przyjętych.
Nie podoba mi się dzisiejsza pogoda. Obawiam się, że przyjęcie hanami może zostać odwołane.
Kiedy przełożony każe nam zostać po godzinach, nie ma wyjścia, jak to zrobić.
zostać na OBIEDZIE;
Prawo karne jest wyłączną domeną poszczególnych państw i tak powinno zostać

Polaco palabrabecome"(zostać) ocurre en conjuntos:

New Jersey man, 25, wins $8m at poker World Series...
Angielski - Czasowniki Nieregularne - Cz.1
Today 3 Unit 3 czasowniki nieregularne tłumaczenie
Why Read the Bible?
odmiana czasowników

3. stawać


Nie wolno stawać przed garażem.
Ona wydaje się stawać coraz to grubsza.

Polaco palabrabecome"(stawać) ocurre en conjuntos:

dojcz english and kunde taśmy leśne 6
czasowniki nieregularne angielski
angielski ump
L3 czasowniki
English matter 11.2019

4. stać się


Chcę stać się lekarzem
stać się sławnym

Polaco palabrabecome"(stać się) ocurre en conjuntos:

Matura Masters Elementary Unit 9
2019-06-06 (związki frazeologiczne - po dwa słowa)
Irregular verbs
FREKWENCYJNY 1-999

5. zostawać


zostawać w domu
pozostawać w łóżku
Pozwoliłem jej nie zostawać po godzinach.

Polaco palabrabecome"(zostawać) ocurre en conjuntos:

CZASOWNIKI NIEREGULARNE do s
worddlist unit6
Czasowniki 🙈

6. stajaPolaco palabrabecome"(staja) ocurre en conjuntos:

czasowniki nieregularne z angielskiego
nieregularne czasowniki

7. stają sięPolaco palabrabecome"(stają się) ocurre en conjuntos:

Moja pierwsza lekcja
Unit 11 Leadership

8. stał się9. stać się zostaćPolaco palabrabecome"(stać się zostać) ocurre en conjuntos:

Elementary 2 Unit 2

10. zostać stać się11. zaręczyć się