el diccionario inglés - polaco

English - język polski

basal polaco:

1. podstawowy


Jak można nauczyć się podstawowych słów?
Znam kilka podstawowych zwrotów po szwedzku.
argument podstawowy
podstawowy cel
to jest podstawowy poziom wiedzy.
Oni udzielili nam tylko bardzo podstawowych informacji.

Polaco palabrabasal"(podstawowy) ocurre en conjuntos:

Moja lekcja 2