el diccionario inglés - polaco

English - język polski

background polaco:

1. tło


Zrób niebieskie tło.

Polaco palabrabackground"(tło) ocurre en conjuntos:

SZTUKI PLASTYCZNE+ARCHITEKTURA
lekcja 14 one dies, one lives
B1 2 - 1 The haircut
Pre- Intermediate 1 Unit 2
kultura i sztuka

2. środowisko


Musimy chronić środowisko.
Lubię naturalne środowisko
wielkie „N” wypada przez "wir" w "środowisko naturalne" pełne "mentosów"
Nie wierzę w to co oświadczają niektórzy zieloni działacze, że środowisko jest zagrożone poprzez ludzkie działania.
środowisko pracy
Chcesz ratować środowisko?
środowisko biznesowe
Nasza firma chroniła (i nadal chroni) lokalne środowisko przez 30 lat.
Musimy dbać o środowisko naturalne.
Trzeba dbać o środowisko.
powinniśmy dbać o środowisko
Ona troszczy się o środowisko.
Nie mają wpływu na środowisko.

Polaco palabrabackground"(środowisko) ocurre en conjuntos:

Matura solution upper-intermediate unit 8 and 9
Matura solution upper-intermediate unit 8 and 9
dział 5 tabela 2 klasa 2
SŁÓWKA DZIAŁ 5 CZĘŚĆ 1
rozdział 5 kolumna 2

3. pochodzenie


Rosa ma pochodzenie budzące wątpliwości.
Jakie jest pochodzenie tego słowa?
pochodzenie rodzinne
Jakie masz pochodzenie?
Jakie jest pochodzenie naszego imienia
nieślubne pochodzenie
WIelu ludzi pyta mnie o moje pochodzenie.
Pochodzenie kanadyjskiego angielskiego sprawia, że ma on cechy zarówno amerykańskiego jak i brytyjskiego angielskiego.
Takie języki jak rosyjski, polski, czeski i bułgarski, mają wspólne, słowiańskie pochodzenie.
Angielski i niemiecki mają wspólne pochodzenie.

Polaco palabrabackground"(pochodzenie) ocurre en conjuntos:

upper intermediate
family fortunes
kartkowka 5-5d

4. tle


Studenci zwykle uczą się z muzyką w tle, wtedy domownicy pracujący obok włączają radio i telewizor dla towarzystwa.
Na tym zdjęciu w tle widać zamek.

Polaco palabrabackground"(tle) ocurre en conjuntos:

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informac...
Ceny w Chorwacji - CroLove.pl
Wypowiedź ustna

5. z tyłu


Gdzie chcesz siedzieć? Z przodu albo czy z tyłu?
Tomek stoi z tyłu, ale jego przyjaciółka siedzi z przodu.
Garaż jest z tyłu mojego domu.
Ogród często jest usytuowany z tyłu domu.
z tyłu
mały ogród z tyłu

6. przygotowanie


2 noce to nie duzo czasu na przygotowanie. Czas przygotowawczy
przygotowanie podróżnicze
Trener jest odpowiedzialny za przygotowanie zawodników piłkarskich.

Polaco palabrabackground"(przygotowanie) ocurre en conjuntos:

Moja pierwsza lekcja

7. wykształcenie


ma wykształcenie wyższe
Jakie ma pan wykształcenie?
Ona posiada znakomite wykształcenie.
Jane otrzymała bardzo dobre wykształcenie.
miasta oferują lepsze wykształcenie
W Polsce można otrzymać dobre wykształcenie.
Masz tę przewagę, że masz doskonałe wykształcenie.
Wykształcenie na tym świecie jest dla mnie rozczarowaniem.
Rodzice są odpowiedzialni za wykształcenie dzieci.
W pełni uświadomiłem sobie, jak ważne jest wykształcenie.
On ma nie tylko wykształcenie, ale i doświadczenie.
Włożyła mnóstwo trudu w wykształcenie swoich dzieci.
Skromne wykształcenie nie przeszkodziło mu w awansie.

Polaco palabrabackground"(wykształcenie) ocurre en conjuntos:

6. i 7. ustny angielski
1 wejsciowka

8. środowisko pochodzenia9. przeszłość


To miasto ma burzliwą przeszłość.
to już przeszłość!
Nie obchodzi mnie twoja przeszłość.
Twoja przeszłość mnie nie interesuje.
Sprawdzaliśmy jego przeszłość.
Studiujemy przeszłość, dla dobra przyszłości.
Przeszłość można znać, ale nie zmienić. Przyszłość można zmienić, ale nie znać.
Starzy ludzie mają tendencję do spoglądania w przeszłość.
Jego przeszłość nie była nam znana.

Polaco palabrabackground"(przeszłość) ocurre en conjuntos:

The rise of the sharing economy
BENJAMIN FRANKLIN

10. tło drugi plan11. drugi plan12. w tle


Możesz zobaczyć ich dom w tle zdjęcia.
widzę samochód w tle

Polaco palabrabackground"(w tle) ocurre en conjuntos:

Pani Małgosia 003, 18.10.2012r
Unit 3 part 2
słówka i zwroty z lekcji

13. doświadczenie


Podróżowanie do Afryki jest interesującym doświadczeniem.
doświadczenie w jeździe
Doświadczenie to nazwa, którą każdy nadaje swoim błędom.
To doświadczenie pozostawiło nieprzyjemne wrażenie.
Doświadczenie jest najlepszym nauczycielem.
Najbardziej wymaganymi cechami są doświadczenie, uzdolnienie, inicjatywa, talent i odpowiedzialność.
Doświadczenie bezrobocia dało mi możliwość przemyślenia swego życia.
On ma nie tylko wykształcenie, ale i doświadczenie.
Myślę, że dorywcza praca to dobre doświadczenie.
Doświadczenie uczy, że nie uczy ono ludzi niczego.
W tej pracy liczy się doświadczenie.
Zdobycie szczytu Mount Everest było świetnym doświadczeniem.
Powołuj się zawsze na swoje doświadczenie.
Mam bardzo duże doświadczenie w jeździe samochodem i umiem to robić zatem także dobrze
Moje doświadczenie mówi mi, że ten plan jest niewykonalny.

Polaco palabrabackground"(doświadczenie) ocurre en conjuntos:

ang zaliczenie
list motywacyjny
boston house

14. tło kwalifikacje