el diccionario inglés - polaco

English - język polski

associate polaco:

1. kojarzyć kojarzyć


kojarzyć coś z czymś
Ucząc się słownictwa powinieneś kojarzyć je z obrazami.

Polaco palabraassociate"(kojarzyć) ocurre en conjuntos:

Życie rodzinne i towarzyskie
How the other half live
Kolokwium 2 unit 6 TE
Angielski dział 11
UAP - 20.12.2014

2. współpracownik współpracownik


Chciałbym podziękować wszystkim współpracownikom za ich wsparcie i pomoc.
Wybierz 5 współpracowników do pracy nad tym.
To mój współpracownik.
Pamiętaj, żeby szanować swoich współpracowników i utrzymywać swoje miejsce pracy w czystości.
"Łatwiej jest bowiem negocjować, mając świadomość, że ma się wsparcie współpracowników. "
Ona jest przyjaciółką jednego z moich współpracowników

Polaco palabraassociate"(współpracownik) ocurre en conjuntos:

How to open. woff2 file type - File Opener
LearnEnglish | British Council | Building bridges
Vaccine Test Results | Vaccination Information Net...
Bananas: Health benefits, facts, research - Medica...
The Good, the Bad and the Ugly location reborn in ...

3. wspólnik


Jeden z naszych wspólników sprzedał swoje udziały konkurencji.
po krótkiej naradzie przysięgli uznali jej wspólnika za winnego
Policja w końcu zdecydowała, kto był jego wspólnikiem.

Polaco palabraassociate"(wspólnik) ocurre en conjuntos:

Legal english: the legal profession
Business English - Company
mg_alicja list 10_alfabetycznie
Michał F Lesson 38
zielona rzeczowniki - od str. 91

4. kojarzyć coś z czymśPolaco palabraassociate"(kojarzyć coś z czymś) ocurre en conjuntos:

Look reading
Kuba unit 6 B
codzienne słówka

5. partner


Luana pojechała nad morze ze swoim partnerem.
Ona szuka partnera na kurs tańca.
MIeszka na wsi ze swoim partnerem i dwoma kotami
Elizabeth mieszkała ze swoim partnerem.
Czy komunikacja z partnerem jest zawsze łatwa? Nie, komunikacja z partnerem nie jest zawsze łatwa, ale jest czasami trudna.
Let me introduce my partners.
Teraz jest popularne posiadanie partnera zamiast małżonka.
dating can help busy people to find a partner.
partner do tańca/partner w małżeństwie
Samiec ma zwykle bardziej kolorowe pióra, aby zwabić partnerkę.
Mój partner często wyjeżdża za granicę.
mój partner
Jego partner był onieśmielony jego wielkim sukcesem.

Polaco palabraassociate"(partner) ocurre en conjuntos:

Callan stage 10 lesson 144

6. stowarzyszyć