el diccionario alemán - polaco

Deutsch - język polski

vorbereitet polaco:

1. przygotowany przygotowany


Jestem przygotowany
Nie jesteś przygotowany?
Czy jesteś przygotowany na nowe doświadczenie?
Nie jestem dzisiaj przygotowany.
Jest przygotowany na najgorsze.
Powiedział, że cokolwiek się zdarzy, on jest przygotowany.
Samochód jest już przygotowany.
Niech się dzieje, co chce – jestem na to przygotowany.
Nie obawiaj się tego, co nieoczekiwane, ale bądź na to przygotowany.
On jest przygotowany na trzęsienie ziemi.

Polaco palabravorbereitet"(przygotowany) ocurre en conjuntos:

Klasse 1 Gim K 1 S 2 (2015-10-18) Start auf Deutsch
Nauka i edukacja - Wissenschaft und Bildung
słowka niemiec wortschatz und kommunikation
kapitel 1 cz 3 pl ge
Aneta Klasse Gim1, Kapitel 1.1-4.2 (2016-01-25)