el diccionario alemán - polaco

Deutsch - język polski

springen polaco:

1. skakać skakać


Tutaj można skakać do wody.
Tom nie umie skakać tak wysoko, jak Adam.
Niebezpiecznie jest skakać do wody.
Lubisz skakać? Tak, bardzo lubię skakać.
umiem skakać
Sportowiec potrafi bardzo wysoko skakać.
skakać na skakance
Jako dziecko lubiłam skakać na skakance.
Ona umie wysoko skakać.

Polaco palabraspringen"(skakać) ocurre en conjuntos:

Sport (Sport)
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 126-150
Język niemiecki poziom A1. Sport
Niemiecki Czasowniki Nieregularne
ODMIANA CZASOWNIKÓW cz 2