el diccionario alemán - polaco

Deutsch - język polski

gehören

polaco:

1. NALEŻEĆ


Ten dom należy do mojego ojca.
Ten samochód należy do mojego ojca.
Ten samochód należy do naszego nauczyciela.
Wszystko w tym mieście należy do mnie!
stanowić całość/ jedność; on należy do rodziny; tak nie należy, to nie wypada, tak się nie robi, (potocznie)


2. należeć do kogoś


Do kogo należy ten samochód?
Do kogo należą te klucze?
Ten dom należy do naszej rodziny.
To jest moje/należy do mnie/.
ten samochód należy do mnie.


3. Należeć do
gehören en otros diccionarios

español
francés
inglés