el diccionario alemán - polaco

Deutsch - język polski

beweisen polaco:

1. udowadniać udowadniać


nie musisz mi niczego udowadniać
Bądź dobrym człowiekiem, ale nie marnuj swojego cennego czasu, żeby udowadniać to złym ludziom.

Polaco palabrabeweisen"(udowadniać) ocurre en conjuntos:

Słownictwo z książki Till Eulenspiegel
500 najważniejszych czasowników po niemiecku 376-400
Niemiecki Paweł No. 1
Niemiecki Człowiek xero
26. Lektion Imperfekt

2. dowodzićPolaco palabrabeweisen"(dowodzić) ocurre en conjuntos:

Aspekte B1+ Wohnung
Spektrum Deutsch 1
Rózne słówka

3. dowieść


dowieść twojej racji
Jest trudno dowieść nadużycie

Polaco palabrabeweisen"(dowieść) ocurre en conjuntos:

czasowniki nieregularne

4. udowodnić


Powinniśmy udowodnić jego winę
Trudno to będzie udowodnić
czy m, ożesz udowodnić, że to działą?
Teoria działa, ale nikt nie był w stanie jej udowodnić.
Możemy udowodnić, że państwo przejechali na czerwonym na światłach.
Wykażemy teraz, jak przy pomocy tego lematu udowodnić nasze główne twierdzenie.
Matematycy są poetami, z tą różnicą, że muszą udowodnić to, co tworzy ich wyobraźnia.

Polaco palabrabeweisen"(udowodnić) ocurre en conjuntos:

unregelmäßige Verben